Complemento di specificazione

Kiedy dochodzi do pierwszego kontaktu z complemento di specificazione zawsze na zajęciach czuję pewien dyskomfort:) Już za plecami czuję „oddech” pytania:

„a coo too jest to „di”?

No cóż, stawmy więc czoła temu zagadnieniu, które jest bardzo często używane w j. włoskim.

Spróbujmy najpierw jakoś to przetłumaczyć na polski. Nie będzie łatwo, gdyż takiej konstrukcji dokładnie nie ma w j. polskim. W necie spotkałem wiele tłumaczeń, które są bezsensu, gdyż pewne rzeczy czy konstrukcje nie istnieją w j. polskim a zatem lepiej je opisać a nazwę pozostawić oryginalną. Jednak ze względu na funkcję jaką spełnia możemy ją powiązać z polską „przydawką przymiotną„. Dlaczego?

Spójrzcie jaką konstrukcję ma compl. di specificazione:

Rzeczownik (czasem przymiotnik, czasownik) + di  + rzeczownik

Czyli na pierwszym miejscu mamy słowo. Najczęściej jest to rzeczownik, ale zdarza się czasownik lub przymiotnik. Ważniejsze jest jednak jego druga część. Jest to przyimek DI i  rzeczownik. Ta para słów jest naszą „przydawką” czyli niczym innym jak przymiotnikiem. Zatem czym jest comlemento di specificazione? Ta konstrukcja pokazuje, objaśnia, precyzuje znaczenie słowa, do którego się odnosi. Zobaczymy zaraz, że taka definicja compl. di specificazione pozwala objąć w nim wiele innych zagadnień gramatycznych i ma bardzo szeroki zakres zastosowań. Wymieńmy  zatem przykłady i zastosowania complemento di specificazione:

  • Najczęściej występuje w postaci: rzeczownik + di + rzeczownik, gdzie ten drugi jest typowym przymiotnikowym określeniem pierwszego. Np: la ruota di scorta (koło zapasowe), una giornata di poggia (deszczowy dzień). W takim ujęciu gramatyki włoskie nazywają tę konstrukcję complemento di specificazione attributiva. W tym zastosowaniu przyimek DI pozostaje zawsze w formie prostej!
  • Może wystąpić w postaci: czasownik + di + rzeczownik. W takim przypadku nie jest to nic innego jak czasownik, który wymaga użycia przyimka di do wyrażenia dopełnienia – czyli rekcja czasownikowa.

Np: La scuola Italomondo dispone di tecnologie soffisticate – Szkoła italomondo dysponują zaawansowaną technologią ;) Finalmente ti sei ricordata di me – W końcu przypomniałaś sobie o mnie.

  • Może wystąpić w postaci: przymiotnik + di + rzeczownik. W tym przypadku wchodzi w zakres zagadnienia rekcji przymiotnikowej. Np: un frigorifego pieno di gelati – lodówka pełna lodów. E’ un tizio affascinato di modaTo jest gość zafascynowany modą.
  • Może wyrażać przynależność oraz własność. Możemy wtedy swobodnie skojarzyć to z naszym drugim przypadkiem dopełniaczem (kogo, czego). Np: il nonno di Andrea – dziadek Andrzeja, la porta di casa – drzwi domu (od domu), le poesie di Leopardi – wiersze Leopardiego

Wiem, wiem… jedno to wiedzieć, co innego umieć to używać. Ale i tak zachęcam do czytania gramatyki i ciągłego doskonalenia własnych umiejętności :)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *